Dilatatie voegen

Dilatatie voegen in droogbouw vloerverwarmingssystemen

Dit dilatatiesysteeem is een gepatenteerd systeem voor droogbouw vleorverwarmingssystemen.
De dilatatievoegen kunnen in het ontwerp van de droogbouw vloerverwarming meegenomen te worden.

Om de thermische uitzetting van de dekvloeren te compenseren en te vermijden dat geluidsoverdracht plaats vindt wordt randisolatie op de wanden bevestigd.

De warmtegeleidende aluminium warmtegeleiders in een droogbouwsysteem, hebben in tegenstelling tot conventionele natte dekvloeren, een zeer laag uitzetting en inkrimpingsgedrag.
Bij droogbouwsystemen kunnen bij grote oppervlakten ook dilatatievoegen worden aangebracht om geluidsoverdracht binnen het systeem of bij deurdoorgangen te vermijden.
Door het lage gewicht van de warmtegeleidende lagen (CF PRO 12, CF BASE 12 en CF EXPERT 20), kan het gebeuren, dat er een hoogteverschuiving of verticale verplaatsing tussen de afzonderlijke oppervlakken kan optreden.
Het nieuw ontworpen dilatatieprofiel voorkomt een verticale verplaatsing van de
oppervlakken.

De profielen zijn 80 cm lang en passen tussen een deuropening. Wanneer de voegen langer dienen te zijn, kunnen meerdere profielen eenvoudig achter elkaar gelegd worden.
Het advies is, om op elke afstand van maximaal 10 meter een dilatieprofiel aan te brengen.

Bij de montage wordt de eerste sinusvormige profielplaat met de zeer flexibele lijm aangebracht. Het dilatatieprofiel wordt ook op het verwarmingselement en de warmtegeleidende laag aangebracht met dezelfde lijm.
Dan wordt de tweede sinusoïde profielplaat geplaatst, zodat er een messing- en groefverbinding ontstaat. De tweede geprofileerde plaat is niet verlijmd op de ondergrond en moet zo worden aangebracht dat deze horizontaal in alle richtingen ten minste kan 10 mm bewegen.
Hierop wordt dan de volgende profielplaat op de warmtegeleidende laag geplaatst met een afstand van ten minste 10 mm van de eerder geïnstalleerde warmtegeleidende laag. De overlappingen van de sinusvormige profielen voorkomen dus de hoogteverschuiving van de lagen.

De voordelen

  • Gepatenteerd profiel
  • Het eerste dilatatieprofiel voor droogbouw vloerverwarmingssystemen
  • Geen hoogteverschil tussen de Compact Floor warmtegeleidende lagen

Montage-instructies

Markeer het verloop van de dilatatie

Lijm op de achterzijde van de eerste geprofileerde plaat in de aanbrengen. Lijm op de achterzijde van de eerste geprofileerde plaat in de aanbrengen.

Profielverhogingen vlak met voorgetekende dilatatie op zijn plaats brengen en aandrukken.

Lijm bovenop het eerste profielplaatje aan de oppervlakte.

Droge dekvloerelementen op maat maken, vlak met de dilatatievoeg uitlijnen en aandrukken.

De tweede geprofileerde plaat wordt zo aangebracht dat de ruimte aan de voor- en zijkant van de plaat ten minste 10 mm bedraagt.

Lijm op oppervlak van het tweede profielplaatje aanbrengen. Let op: Er mag geen lijm in de dilatatie komen.

Breng Compact Floor Pro12 op maat en verlijm deze op een afstand van ten minste 10 mm evenwijdig aan de dilatatie.

Na een droogtijd van 24 uur kan de vloerbedekking worden gelegd.(let op de vrijgegeven goedkeuringen m.b.t. de keuze van de lijm en gegevensbladen m.b.t. de vloerbedekkingen

Een dilatatievoeg is een voeg, die als functie heeft het uitzetten en krimpen van materialen, ook wel werking genoemd, op te vangen.
Zo wordt voorkomen dat materialen scheuren door deze geïntroduceerde spanningen.
De vorm en afmetingen van de dilatatievoeg zijn afhankelijk van de grootte en het soort belasting, de gewenste waterdichtheid alsmede maximale verticale en horizontale bewegingen van de voeg.

Een veel voorkomende oorzaak van het krimpen en uitzetten van materiaal zijn o.m. de temperatuurwisselingen bij vloerverwarming.

Bij dilatatievoegen in vloeren worden zogenaamde dilatatievoegprofielen toegepast. Dilatatievoegprofielen worden traditioneel gemaakt in aluminium, verzinkt staal of corrosievast staal (RVS) eventueel in combinatie met een rubber harmonicavormig tussenprofiel.

Instructie video