Richtlijnen bij het leggen van vloeren over droogbouwvloerverwarming


De systeemplaat van het DBS16-EPS400 dient alleen als dragende element voor de leidingen.

 • De noodzakelijke statische ondersteuning, isolatie, (zowel thermisch als akoestisch) en bescherming tegen het binnendringen van vocht moeten door de constructie onder de systeemplaten worden geleverd.
 • De ondergrond dient droog, gereinigd, ontvet, stof- en vetvrij te zijn
 • Restanten van pleisterwerk en mortel moeten worden verwijderd.
 • Degenen die aansluitende werkzaamheden uitvoeren, moeten over de installatie van het vloerverwarmingssysteem worden geïnformeerd, om schade te voorkomen
 • Nadat de vloerverwarming is geïnstalleerd, moet het gehele oppervlak beschermd tegen schade die tijdens latere bouwfasen kan ontstaan.
Verwijderen van oneffenheden op betonvloeren
 • De ondervloer waarop het droogbouwsysteem rechtstreeks worden gelegd, moet vlak, stabiel en waterpas zijn. Als dit niet het geval is, kunnen de vloerdelen verschuiven, breken en losraken van de vloer, waardoor schade kan ontstaan aan de vloerbedekking en de verwarmingsbuis die de vloerverwarming vormt.
 • Het is niet aan te bevelen de systeemplaten rechtstreeks op polystyreenplaten te leggen of op enig ander materiaal dat onvoldoende steun biedt.
 • Het advies is om de systeemplaten met hun gehele oppervlak aan een vlakke, effen en harde ondergrond verlijmd worden.
 • Als de ondergrond oneffen of niet vlak is en plaatselijke deuken of uitstulpingen vertoont van meer dan 5 mm, moet het gehele oppervlak worden geëgaliseerd met een zelfnivellerend middel.
Het oppervlak gronderen
 • Ondergronden van houten platen of panelen op houtbasis moeten grondig worden geschuurd en gestofzuigd.
Verwijder oneffenheden
 • Houten elementen moeten nauwkeurig bevestigd worden aan de ondergrond en zodanig worden gelegd, dat de houten ondervloer geventileerd kan worden.
 • De randisolatie moet langs de scheidingswanden van de te verwarmen ruimten worden gelegd,
 • De randisolatie moet worden gelegd langs scheidingswanden van de ruimten, trappen, deurkozijnen en kolommen. Volgens EN1264-4 moet de dikte van tenminste 5 mm zijn
 • De dikte van het randisolatie moet zodanig worden gekozen dat thermische uitzetting en krimp kan worden gecompenseerd
 • De randisolatie moet doorlopen van de dragende ondergrond tot de bovenrand van de vloerbedekking.
 • De scheidingsvoegen moeten worden overlegd met de leverancier van de vloerbedekking in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant van de vloerbedekking.
 • De systeemplaten moeten vlak worden verlijmd op een stabiele, draagkrachtige, droge, schoon en ontvet vloeroppervlak.
 • Volg het legplan of, indien er geen legplan is, moet u, voordat u met de werkzaamheden begint, de beoogde verdeling van de systeemplaten bedenken en uittekenen.
 • Alvorens de planken op het vloeroppervlak te verlijmen moet het verloop van de leidingen bekend zijn om fouten te voorkomen.

Op maat snijden van de systeemplaten
 • De planken moeten op de gewenste maat worden gemaakt. Tijdens deze bewerking moeten de afgezaagde stukken van de planken vakkundig worden beheerd en voor verdere werkzaamheden worden gebruikt, zodat het totale afval tot een minimum wordt beperkt.
 • Absorberende oppervlakken (cement- en anhydrietdekvloeren, oude beton) – moet worden voorgestreken met een met water verdunde voorstrijkemulsie in een verhouding tussen 1:1 en 1:3 (afhankelijk van de absorptie van het oppervlak).
 • In geval van sterk absorberende ondergronden moet de primer tweemaal worden aangebracht.
 • Voorbereide dilatatiegroevenNiet-absorberende oppervlakken (bestaande terracotta, keramiek, terracotta, keramiek, terrazzo of met hars behandelde vloeren) – moeten worden voorgestreken met een onverdunde priming emulsie

Verlijmen van vloerverwarmingspanelen

 • De systeemborden moeten met hun hele oppervlak worden bevestigd op een vooraf geprepareerde ondergrond met flexibele lijmmortel
 • Gebruik hiervoor een getande spaan van 10 mm.
 • De systeemborden moeten op de ondergrond met een nauwkeurige verspreiding van de lijmmortel worden geplaatst om het contact tussen de systeemplaten en de ondergrond zo goed mogelijk te maken.
 • Na de juiste plaatsing moet het systeemboard moet worden aangedrukt.

Verlijmen van vloerverwarmingspanelen op een houten of op hout gebaseerde ondergrond

 • Schuur en stofzuig het oppervlak van de panelen op houtbasis.
 • De voegen tussen de panelen moeten worden opgevuld met sneldrogende stopverf.
 • De systeemplaten moeten worden gelijmd met de polymeerlijm
 • Breng de lijm op de ondergrond aan met een B11 spatel.
 • De systeemborden moeten worden gelegd op een laag vers aangebrachte lijm
 • Druk de systeemplaten grondig in de ondergrond.

Montage van de verwarmingsbuis

De platen hebben groeven om de verwarmingsbuis op vaste afstand van elkaar te monteren. Er zijn echter plaatsen waar de buis in een andere groef moet worden geleid. Om dit te doen, moet het aluminium scherm worden doorgesneden om de verwarmingsbuis doorheen te leggen.

Het aluminium scherm kan er dan plaatselijk afgehaald worden. Maak een nieuwe ongeveer 17 mm diepe groef met een thermische frees.

Voor vloerverwarming adviseren wij de PERT/EVOH/PERT 16×2 mm leidingen Deze zijn flexibeler en verankeren zich beter in de groeven van de systeemplaten.
Bovendien zijn ze minder gevoelig voor temperatuurveranderingen en verliezen hun cirkelvormige doorsnede niet wanneer zij worden gebogen.
Het is het beste om de vferwarmingsbuis van een haspel af te rollen, waardoor deze gemakkelijker te leggen is.
Na het leggen mag de buis niet ver boven de plaatoppervlak uit steken. Een minimaal niveauverschil tussen de bovenkant van de buis en het bordoppervlak (≤1
mm) is toelaatbaar en kan voorkomen bij 180°-bochten. Dit is te wijten aan de vorming van een minimale ovaal van de pijp wanneer deze gebogen wordt.

Buis mag niet te ver boven de systeemplaat uitkomen
Frezen met elektrische frees
Eventueel vastzetten van de verwarmingsbuis
image_pdfimage_print